Chatta med oss – se ikonen nere till höger

Toppbild
Chatta med sotare
Banderoll
Under 70-talet tätades många hus för att man ville hushålla med energin. En vanlig följd av detta är dålig ventilering, något som antas ligga bakom allergier och andra sjukdomar till kostsamma ”sjuka-hus”-skador som t.ex. mögel.
Vi på Ulf Öberg AB kan hjälpa dig till ett bättre inomhusklimat

Ventilationsrengöring Enköping, Mälardalen

Tillsammans skapar vi ett bättre inomhusklimat!

WHO uppger att upp till ca 30 procent av alla hus i den industrialiserade världen kan betraktas som sjuka. Därtill visar rapporter att vart tionde barn lider av astma, och fyra av tio har någon form av allergi. Inomhusluften är inte hela boven – men den har en viktig betydelse. Vi på Ulf Öberg AB kan hjälpa dig till ett bättre inomhusklimat – hemma och på jobbet. Våra ventilationskontroller ger svaren och med vårt servicepaket ser du till att hålla kanalerna rena.

Se vår film om ventilation och inomhusmiljö
Förbättra luftkvaliteten inomhus med rena ventilationskanaler och underhållna filter

Föroreningar inomhus

Föroreningar i luften finns dels som partikelformiga föroreningar, som tobaksrök, mineralfiber och dammkvalster. Dels som gasformiga föroreningar som koldioxid, formaldehyd och svaveldioxid. De partikelformiga föroreningarna kan hållas under kontroll med ventilationsfilter. Det skulle dock krävas mycket komplicerad apparatur att rena luften från gasformiga föroreningar. Det enklaste sättet att hålla nere alla former av luftföroreningar inomhus är helt enkelt att byta luft i rummen regelbundet och ofta. Rena kanaler och underhållna filter, tillsammans med intrimmade luftflöden är en bra grund för en hälsosam inomhusmiljö.

Förebygg problem med ventilationen genom att se till att ventilationen fungerar optimalt och att hålla luftfuktigheten nere.

Så förebygger du

Det finns två enkla sätt att förebygga problem: att se till att ventilationen fungerar optimalt och att hålla luftfuktigheten nere. Hög luftfuktighet ökar risken för kvalsterallergi, eftersom kvalster trivs i fukt och värme. Har inneluften mer än 50 procent relativ fuktighet utgör den en grogund för mögelsvampar, bakterier och dammkvalster. De avger alla ämnen som kan vara obehagliga eller direkt ohälsosamma. Fukt undviks genom att avdunstning förhindras. Genom att lägga lock på kastruller, undvika ymnigt duschande och badande samt att inte ha alltför många krukväxter kan man i de flesta hus hålla luftfuktigheten på en lämplig nivå. Men viktigast av allt är att se till att ventilationssystemet är rent och funktionsdugligt.

Ventilationskontroll

Regelbundna kontroller minskar riskerna

I vilken sorts hus du än bor är det viktigt att ventilationssystemet regelbundet ses över. Luftgångarna blir smutsiga med tiden och kan i värsta fall gro igen helt. Låt oss regelbundet inspektera ditt system och rengöra luftkanalerna, så minskar risken för sjukdom och allergi. Du kommer också att sova bättre om natten – och vara piggare om dagen.

Se vår film om förbättrad inomhusmiljö

Hur kan vi hjälpa dig?

Under fliken Tips & Råd hittar du svar på många vanliga frågor. Vill du omboka din tid för sotning eller brandskyddskontroll – eller har du övriga frågor, fyll i nedanstående så återkommer vi till dig (vanligtvis inom 24 timmar).

Prata med vår kundtjänst

Du kan givetvis också ringa vår kundtjänst om dina frågor. Du når oss helgfria vardagar mellan 08.00 och 15.00 på tel 0171-272 10

kundtjänst Skorstensfejarmästare Ulf Öberg AB    (*) Skriv in ditt personnummer om du istället för vanlig brevkorrespondens vill ha fortsatta aviseringar och viktig information från oss via e-tjänsten Kivra.