Chatta med oss – se ikonen nere till höger

Toppbild
Chatta med sotare
Det finns ett antal lagar och regler som du måste ta hänsyn till när du ska bygga till, bygga om, byta och sköta din värmepanna eller lokaleldstad. Här följer en kort sammanfattning av dem.
Planlagen och bygglagen styr bla hur rökkanaler och pannrum ska byggas

Lagkrav på eldstaden - Plan- och bygglagen

Plan- och bygglagen heter den övergripande lag som reglerar hur byggnadsverk ska uppföras. Bygger man nytt eller bygger om måste man följa lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, och förordningen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, som reglerar vilka tekniska krav som kan ställas på byggnader.

Under dessa lagar och förordningar ligger Boverkets byggregler och konstruktionsregler, som detaljreglerar funktionskraven i byggnaden. Här finns olika avsnitt med regler om hur installationen av en värmepanna ska se ut, hur rökkanaler ska vara byggda och hur pannrummet skall konstrueras för att vara godkänt.

Sotning av eldstad och värmepanna

Kommunen kan specificera

Förutom Boverkets regler har den enskilda kommunen möjlighet att i detaljplanen för området specificera vilken påverkan på omgivningen en byggnad får göra. Det kan alltså råda olika bestämmelser i olika områden. När det gäller skötsel och sotning av eldstad och värmepanna måste villaägaren följa Räddningstjänstlagen och Räddningstjänstförordningen. Här regleras hur ofta olika typer av fastigheter måste sotas och hur ofta rökgångar och skorstenar måste kontrolleras. Den som inte följer dessa regler riskerar att mista försäkringsersättning i händelse av brand. Skorstensfejaren har en myndighetsfunktion när det gäller övervakning av brandsäkerhet och kontroll av värmesystemen – och kan därför utfärda eldningsförbud om brandrisken anses för stor.

Miljöskyddslagen reglerar hur mycket föroreningar som får släppas ut

Vad får eldstaden släppa ut?

I Miljöskyddslagen regleras bland annat hur, och hur mycket en byggnads värme- och vattensystem får påverka omkringliggande natur. Här finns bland annat bestämmelser om hur mycket föroreningar man får släppa ut vid vedeldning. I Hälsoskyddslagen specificeras hur mycket en eldstad eller panna får släppa ut av rök och föroreningar för att inte betraktas som en sanitär olägenhet – det vill säga en fara för människors hälsa. Inom dessa två lagar finns också utrymme för varje kommun att ha speciella regler om exempelvis sotning och eldning i vedspis. Kontakta oss så får du veta mer.

Du har inte enbart skyldigheter!

Förutom tidigare nämnda lagar berörs också villaägaren av Konsumentköplagen och Konsumentskyddslagen. Båda dessa lagar finns till för att skydda konsumenten om den vara eller tjänst man köpt skulle vara felaktig. Lagarna reglerar vad man har rätt att kräva av en försäljare eller en yrkesman.

Vill du veta mer? Vi hjälper dig!

Har du fler frågor om vad som gäller kring installationer eller övriga regelverk? Vill du ha detaljerade uppgifter vad som gäller för just din fastighet och din värmeanläggning? Tveka inte att kontakta oss – vi hjälper dig med råd och tips! Klicka in på kontaktsidan eller fyll i formuläret nedan, så hör vi av oss!

Hur kan vi hjälpa dig?

Under fliken Tips & Råd hittar du svar på många vanliga frågor. Vill du omboka din tid för sotning eller brandskyddskontroll – eller har du övriga frågor, fyll i nedanstående så återkommer vi till dig (vanligtvis inom 24 timmar).

Prata med vår kundtjänst

Du kan givetvis också ringa vår kundtjänst om dina frågor. Du når oss helgfria vardagar mellan 08.00 och 15.00 på tel 0171-272 10

kundtjänst Skorstensfejarmästare Ulf Öberg AB    (*) Skriv in ditt personnummer om du istället för vanlig brevkorrespondens vill ha fortsatta aviseringar och viktig information från oss via e-tjänsten Kivra.