Vill du få våra aviseringar via Kivra? Fyll i formuläret på kontaktsidan!

Toppbild
Har du en värmepanna – eller planerar du att installera en? Då har du kanske tänkt på det här med vedeldning? Det är ett bra val för klimatet – så länge du gör rätt. Häng med i våra tips och råd nedan. Vill du veta mer, tveka inte att höra av dig till oss!
Att elda rätt minskar miljöpåverkan

Vedpanna eller kamin? Elda ved rätt för miljön

Ved är visserligen ett förnyelsebart bränsle men felaktig vedeldning kan vara både miljöfarlig och hälsovådlig. Vedeldare som använder gamla och omoderna pannor släpper ut stora mängder tjära i luften. Det man ska tänka på är att verkningsgraden i en gammal vedpanna är låg – högst 50 procent. Veden förbränns dåligt och tjärbildningen ökar. I en ny, effektiv värmepanna är verkningsgraden cirka 85 procent, något som kraftigt minskar utsläppen av tjära och andra miljöfarliga kolväten. Välj en panna som uppfyller miljökraven. Vedeldning ökar brandrisken och det är inte säkert att en skorsten som byggts för oljeeldning fungerar för ved.

Ackumulatortank

Installera ackumulatortank vid vedeldning för mer effektiv värme

Oavsett om pannan är gammal eller ny krävs en ackumulatortank. Med en sådan kan du elda med hög och jämn belastning. Ackumulatortanken fungerar som en effektutjämnare som lagrar värmen och sedan släpper ut den vid behov. Något som gör att vedeldningen blir effektivare, mer bränslesnål och därmed vänligare mot miljön. I dag ska alla nya vedpannor som installeras uppfylla miljökraven. Minsta ackumulatorvolym är 1500 liter. Skillnaderna mellan gammal och ny teknik är enorma när det gäller tjärutsläpp. Vid småskalig vedeldning i ej miljögodkänd panna utan ackumulatortank blir det årliga utsläppet närmare 270 kilo. Samma eldning med bästa vedteknik släpper ut 0,5 kilo tjära i luften.

Att tänka på vid vedeldning

Torr ved - Sänk temperatur på rök i skorsten för minskad brandrisk

Genom att installera en motdragslucka mellan pannan och skorstenen stabiliseras draget. Detta sänker rökgastemperaturen i skorstenen vilket medför bättre förbränning och minskar brandrisken. För säker och bekväm eldning, installera en ackumulatortank på minst 1500 liter. Se också till att alltid använda torr tändved och elda aldrig sopor i en vedpanna! Hugg veden redan på våren så att den hinner torka. Helst bör den torka ett år. En vedklabb ger
ungefär 20 procent mer energi i pannan efter en som mars torkning jämfört med om den eldas färsk. Vedeldning kräver ordentligt med luft. Veden avger brännbara gaser när den hettas upp och för att gaserna ska förbrännas krävs tillräckligt med syre. Pyrelda inte.

Vill du ha mer tips och råd om vedeldning? Klicka här!

Hur kan vi hjälpa dig?

Under fliken Tips & Råd hittar du svar på många vanliga frågor. Vill du omboka din tid för sotning eller brandskyddskontroll – eller har du övriga frågor, fyll i nedanstående så återkommer vi till dig (vanligtvis inom 24 timmar).

Prata med vår kundtjänst

Du kan givetvis också ringa vår kundtjänst om dina frågor. Du når oss helgfria vardagar mellan 08.00 och 15.00 på tel 0171-272 10

kundtjänst Skorstensfejarmästare Ulf Öberg AB    (*) Skriv in ditt personnummer om du istället för vanlig brevkorrespondens vill ha fortsatta aviseringar och viktig information från oss via e-tjänsten Kivra.