Vill du få våra aviseringar via Kivra? Fyll i formuläret på kontaktsidan!

Toppbild
Ett bra skydd mot brand är viktigt för alla fastighetsägare. Till hjälp finns skorstensfejare som har till uppgift att ta bort brandfarliga beläggningar och kontrollera att öppna spisar, eldstäder, rökkanaler och imkanaler är säkra. Läs mer här om våra tips och råd för sotning och brandskydd.
Sotning är till för din säkerhet

Auktoriserad skorstensfejare - Din sotare i Enköping

Sotning regleras enligt Lagen och förordningen om skydd mot olyckor, som trädde i kraft den 1 januari 2004. Lagen föreskriver om hur ofta du ska sota, men det finns goda skäl för att göra det oftare. Det gäller i synnerhet dig som inte eldat på ett tag, du som just köpt en fastighet, eller nyligen installerat en lokaleldstad. Försäkringsbolaget kräver nämligen att lokaleldstaden ska vara godkänd.

Kommunen ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs

Vems är ansvaret att sota skorsten & utföra brandskyddskontroll?

Det är kommunen som ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs. Enligt lag har kommunen rätt att efter ansökan låta fastighetsägare själv sota eller överlåta åt någon annan än den kommunen anvisar utföra sotningen på den egna fastigheten. Kravet är att sotningen genomförs på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Kommunen ska i
varje enskilt fall göra en prövning av den sökandes lämplighet för uppgiften. Möjligheten att sota själv i sin egen anläggning omfattar endast sotningsmomentet.

Kommunen bestämmer hur ofta och vad kostnaden blir för sotning

Sotning hur ofta & pris sotare?

Det är kommunen som bestämmer hur ofta sotning ska göras. Intervallerna beror på vilken typ av anläggning du har, och vilket bränsleslag som används. Avgifter för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll fastställs varje år av kommunen genom en indexuppräkning.

Vare sig du behöver hjälp med en öppen spis, rökkanal, imkanal eller eldstäder är Uffe sotaren för dig och dina skorstenar. Läs mer om vår prislista här och tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.

Priser Intervaller

Hur kan vi hjälpa dig?

Under fliken Tips & Råd hittar du svar på många vanliga frågor. Vill du omboka din tid för sotning eller brandskyddskontroll – eller har du övriga frågor, fyll i nedanstående så återkommer vi till dig (vanligtvis inom 24 timmar).

Prata med vår kundtjänst

Du kan givetvis också ringa vår kundtjänst om dina frågor. Du når oss helgfria vardagar mellan 08.00 och 15.00 på tel 0171-272 10

kundtjänst Skorstensfejarmästare Ulf Öberg AB    (*) Skriv in ditt personnummer om du istället för vanlig brevkorrespondens vill ha fortsatta aviseringar och viktig information från oss via e-tjänsten Kivra.