Tillbaka till hemsidan
Ventilationsskolan

Vilket ventilationssystem har din fastighet?

Vad är det som krävs för att få bra ventilation? Svaret på den frågan är inte helt enkel, men en bra grund är att känna till vilka fördelar och nackdelar som finns med våra olika ventilationssystem; Självdragsventilation (S), Frånluftsventilation (F) och Till- och frånluftsventilation (FT). Om systemet dessutom tar vara på energin för att värma till exempel vatten läggs ett X till förkortningen, som då blir FX eller FTX. X:et står alltså för återvinning.

Självdragsventilation
Det äldsta, men fortfarande vanligaste systemet är självdragsventilationen. Bostaden ventileras passivt utan någon mekanisk fläkt och systemet styrs av temperatur- och tryckskillnader. När luften inne blir varm stiger den uppåt och förs ut genom kanaler, ofta längs skorstenen. Den luft som försvinner måste ersättas med frisk luft utifrån som dras in genom otätheter, vädringsfönster eller speciella ventiler. Självdragsystemet har flera fina fördelar. Eftersom det inte finns några fläktar går det inte åt någon energi och underhållskostnaderna är låga. Och eftersom fläktar som sagt saknas finns det inte heller några störande ljud. Men! Det finns så klart också en del nackdelar… Självdraget fungerar bäst på vintern när temperaturskillnaderna mellan inomhusluften och utomhusluften är stor. Sommartid, när temperaturskillnaden är liten, får vi låg eller ingen luftomsättning alls.

Frånluftsventilation
Många villor har idag mekaniska frånluftssystem, där inomhusluften (frånluften) sugs ut med hjälp av en fläkt genom kanaler från kök, bad, toalett och tvättstuga. Fördelarna med det här systemet är att vi är helt oberoende av väder och vind för att det ska fungera. Luftflödena kan justeras och kanalerna tar betydligt mindre plats än i självdragssystemet. Dessutom har vi möjlighet att återvinna energin i frånluften till golvvärme eller uppvärmning av tappvatten, alltså det vatten som vi kan tappa ur kranen. Men även frånluftsventilation har sina nackdelar. Fläktarna drar el, kräver underhåll och kan orsaka störande ljud. Det finns även risk för kortslutning, nämligen om man öppnar ett fönster i sovrummet så kan man förstöra ventilationen i ett angränsande rum. Eftersom luftomsättningen är högre och kanalerna mindre blir det också mer smuts i kanalerna och därför behövs rengöring oftare än i självdragssystemet.

Till- och frånluftsventilation
I det här systemet skapas ventilationen med två fläktar, en för tilluft och en för frånluft. Vi har samma luftomsättning oavsett vilken utomhustemperatur det är. Exakt rätt mängd luft tillförs till respektive rum, utan risk för kortslutning. Och vi kan filtrera och förvärma tilluften, som också kan tillföras dragfritt. Dessvärre kräver separata kanalsystem och dubbla fläktar mer utrymme och drar mer el. Vi riskerar dessutom ljud från fläktarna. Från- och tilluftsventilation är också mer underhållskrävande och måste rengöras relativt ofta. Luftflödet blir sämre om frånluftskanalen är smutsig. Och om tilluftskanalen är smutsig får vi in smuts i inomhusluften. Men ofta filtreras tilluften i aggregatet och därför brukar tilluftskanalerna inte bli lika smutsiga som frånluftskanalerna.

illustration av självdrag
Det äldsta, men fortfarande vanligaste systemet är självdragsventilationen. Bostaden ventileras passivt utan någon mekanisk fläkt och systemet styrs av temperatur- och tryckskillnader. 
illustration av frånluftsventilation
Många villor har idag mekaniska frånluftssystem, där inomhusluften (frånluften) sugs ut med hjälp av en fläkt genom kanaler från kök, bad, toalett och tvättstuga.
illustration av till- och frånluftsventilation
I det här systemet skapas ventilationen med två fläktar, en för tilluft och en för frånluft.