Tillbaka till hemsidan
Aktuellt

Fåglar i skorstenen? Håll kollen i ruvningstiderna!

Våren är här – och därmed hög tid för fåglarna att bygga bo och lägga ägg. Det är ett dilemma för många husägare, då rökkanaler från eldstäder och värmepannor ofta blir ett populärt tillhåll.
Under maj är det främst kajorna som har sin äggläggningsperiod. Därför kan det vara bra att nu hålla ett extra öga på om huset fått nya hyresgäster.

Ett tydligt vårtecken är kajor, skator och starar som sitter på skorstenen. Men även under andra delar av året söker sig fåglar in till det skydd och värme som husets kanaler kan erbjuda. Med ett fågelbo i skorstenen kan man naturligtvis inte använda kaminen eller köksspisen.

Det är vanligt att sotaren får rycka ut om vårarna för att kontrollera bosättningarna – och när boet (som kan bli flera meter tjockt) väl sitter där, så är det bara att vänta tills att äggen har kläckts och ungarna lämnat boet. Kajor skyddas av jakt- och naturvårdsbestämmelser – och det är bara i undantagsfall som bon kan tas bort under häckningstid.

Det är heller inte alltid helt lätt att komma åt fågelbon i skorstenen. I rökkanalernas böjda delar, de mest skyddade, trivs fåglarna – och det är alltså framför allt kajorna som föredrar att bygga bo här. Att komma åt dessa utrymmen är ofta en komplicerad historia. Ibland behöver man ta hål på skorstenen för att kunna nå fram och rensa – vilket kan bli kostsamt, eftersom det tar mycket tid och även kräver efterföljande murningsarbete.

Satsa på ett ordentligt skorstensskydd
Kajorna, som lever i parförhållande, återvänder vanligen till samma boplats. Har man väl tagit bort ett bo från skorstenen, behöver man därför sedan se till att hyresgästen inte kan komma tillbaka till nästa säsong.

Att installera kajnät är ett effektivt sätt att göra skorstenen ointaglig. För ändamålet finns det särskilda kajnät av specialbehandlad tråd (att använda hönsnät är ej att rekommendera, då de korrigerar och ej heller tål strålningsvärmen). Kombinerar man uppsättningen av kajnätet tillsammans med en skorstenshuv så får man också ett effektivt skydd mot regn och snö. Därmed kan man bevara livslängden på kanalen – inte minst genom att förhindra sprickbildning.

Inte bara en brandrisk
Gamla fågelbon i husets kanaler är inte bara en brandrisk. Det händer att fåglar också letar sig in i ventilationssystemet från t ex tvätt- och badrum. Då försämras möjligheten att driva ut fukten – vilket i sin tur kan leda till andra problem, så som mögelbildning och andra fuktskador.

Misstänker du fåglar i kanalerna, så prata med sotaren om lämpliga åtgärder. Kajbon kan rensas efter ruvningstid och genom sotaren kan du också få hjälp att installera kajnät och skorstenshuv.

Förutom problem med fågelbon i rökkanalerna, händer det också att fåglar fastnar i skorstenens trånga passager.
De här ugglorna räddades under den tidiga våren av skorstensfejare Erik Gådin i Enköping. Efter behandling hos viltrehabiliterare kunde uggleparet sedan släppas ut i det fria.