Tillbaka till hemsidan
Ur en sotares vardag

Niklas uppdrag: en sundare inomhusmiljö

Det kan tyckas vara självklart att få andas frisk luft. Och vi i den här delen av världen, det klara och förhållandevis rena Norden, borde väl inte ha några problem med den frågan? Luften är ju gratis och den finns i mängder. Men är det verkligen så?
Möt Niklas Vedom, ventilationstekniker hos Ulf Öberg AB

LÄS MER
Ur en sotares vardag

Jennys mission – att säkra brandskyddet

Jenny Skoglund arbetar som brandskyddskontrollant hos Ulf Öberg AB. Likaväl som bilbesiktningen är också det här en myndighetsutövning. 
”Men lagen till trots, det är förstås inte pekpinnen som är målet”, säger Jenny Skoglund. I dagens kontroller får kunderna en värdefull återkoppling.
Brandskyddskontrollen ger en nyttig och ofta lönsam inblick i anläggningens funktion och status.

LÄS MER
Ronny Holmberg, skorstensfejartekniker hos Ulf Öberg AB
Ur en sotares vardag

Ronnys fokus – trygghet in i minsta decimal

Ronny Holmberg är besiktningsman hos Ulf Öberg AB. Där arbetar han enligt en väl dokumenterad och beprövad metod – SSR GODKÄND BESIKTNING®. Det är världens första kvalitetssäkrade metod för besiktningar av eldstäder och rökkanaler, framtaget av Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund.

LÄS MER