Toppbild

Vad kostar sotarens tjänster?

Sotning, Brandskydd & Ventilation

PRIVATKUNDER
SSR-godkänd besiktning: 2756
SSR-godkänd besiktning, tillkommande objekt: 625
Installationsbesiktning imkanal: 1969
Efterbesiktning: 1969
Rådgivning ink. Protokoll: 2199
Felsökning ink. Protokoll: 2199
Beställningssotning: 1240

OVK
OVK Villa: 2850
OVK inkl. injustering: 4675

VENTILATIONSRENGÖRING
Imkanal, spisfläkt: ex. ROT: 2250, inkl. ROT: 1650
Frånluft (inkl. imkanal, spisfläkt) (1 Aggregat): ex. ROT: 3875 inkl. ROT: 2788
Till & Frånluft (inkl. imkanal, spisfläkt) (1 Aggregat): ex. ROT: 5375, inkl. ROT: 3838

ÖVRIGA TJÄNSTER
Montering av kajgaller inkl. material: 1875
Demontering kajbo: ex. ROT: 3500, inkl. ROT: 2525
Tjärborttagning: ex. ROT: 3500, inkl. ROT: 2525

MATERIAL
SOTEK Tjärborttagningsmedel: 200

Alla priser är inkl. moms
Rotavdrag 30%

Hur ofta kommer sotaren till dig?

SOTNING
Intervall för Enköping och Håbo kommuner

Eldning fastbränsle:

 • Fastbränsleeldad värmepanna (ved, spannmål, flis, etc), som fungerar som huvudsaklig värmekälla = 2 ggr/år n
 • Pellets, kakelugn, kamin, braskamin eller liknande eld städer i småhus, som huvudsakligen värmer huset eller det rum som den är placerad i = 1 ggr/år n
 • Används eldstaden mer sällan, så kallad trivseleldning, och inte som huvudsaklig värmekälla = vart tredje år

Lätt eldningsolja:

 • För värmepanna vars märkeffekt är högst 60 kw
  (gäller de flesta småhus) = 1 ggr/år
 • För värmepanna vars märkeffekt överstiger 60 kw = 2 ggr/år
 • Om värmepannan, rökkanalen och tillhörande eldningsapparat har en konstruktion som ur brandskyddssynpunkt medför varaktig effektiv förbränning = vartannat år

BRANDSKYDDSKONTROLL
Intervall för de vanligaste objekten i småhus

Lokaleldstäder:

 • För lokaleldstäder som utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme i vilket den är uppställd – 3 år
 • För lokaleldstäder som inte utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme i vilket den är uppställd – 6 år
 • Eldstaden är belägen i ett fritidshus – 6 år

Värmepannor:

 • Eldning med fasta bränslen, t ex ved, pellets eller flis – 3 år
 • Eldning med olja eller gas – 6 år

Köksspisar:

 • Eldning med fasta bränslen – 3 år
 • Eldning i mycket begränsad omfattning (ej för uppvärmning eller matlagning) – 6 år
 • Eldstaden är belägen i ett fritidshus – 6 år

Hur kan vi hjälpa dig?

Under fliken Tips & Råd hittar du svar på många vanliga frågor. Vill du omboka din tid för sotning eller brandskyddskontroll – eller har du övriga frågor, fyll i nedanstående så återkommer vi till dig (vanligtvis inom 24 timmar).

Prata med vår kundtjänst

Du kan givetvis också ringa vår kundtjänst om dina frågor. Du når oss helgfria vardagar mellan 08.00 och 15.00 på tel 0171-272 10

kundtjänst Skorstensfejarmästare Ulf Öberg AB  (*) Skriv in ditt personnummer om du istället för vanlig brevkorrespondens vill ha fortsatta aviseringar och viktig information från oss via e-tjänsten Kivra.