Vill du få våra aviseringar via Kivra? Fyll i formuläret på kontaktsidan!

Toppbild

Frågor om radon? Vi hjälper dig!

Banderoll
Det kan finnas flera orsaker till en ökad förekomst av radon i inomhusluften. Markförhållandena kan spela in, liksom husets byggnadsår och materialval. Är du osäker på radonnivåerna i ditt hus? Genom oss kan du beställa paket för långtidsmätning – eller boka direktkonsultation med korttidsmätning via exempelvis radonsniffer.
Sotare som utför radonmätning

Radon och ventilation
– vi hjälper dig hålla koll!

Radon förekommer överallt; i luften, i marken och i våra byggnader – men i varierande nivåer. I små doser är radonet relativt harmlöst, så det viktiga är att hålla koll på gränsvärdena och att se till att hålla ned exponeringen över tid. Du kan själv göra en långtidsmätning via s.k radonpuck – eller beställa tjänsten via oss. Vi har även alternativ för korttidsmätning via radonsniffer och gammameter samt en komplett radonutredning med mätning av både byggnad och mark.

Läs mer om våra radonpaket Läs mer om radon
Naturbild landskap

Hur och när mäts radonhalten?

Mätning av radon i byggnad kan ske genom spårfilmsdosor, eller s.k radonpuckar, som placeras ut på olika våningsplan. Det rekommenderas att mätning görs under minst två månader och att det sker under den s.k eldningssäsongen (1 okt-30 april). Ju längre mätperiod, desto noggrannare resultat. Vill du få ett snabbt svar, med en första indikation om läget, kan korttidsmätning göras via exempelvis radonsniffer och gammameter.

Läs mer om radon här Våra radonpaket
Radonmätning

Åtgärder mot radon

Våra specialister kan hjälpa till med åtgärder mot radon. Ibland kan det räcka med att täta eventuella sprickor eller öppningar i husgrunden. Ytterligare vägar för att förhindra radonets väg in i byggnaden är att installera en s.k radonsug från husets bottenplatta. Beroende på var fastigheten är belägen och hur markförhållandena ser ut, så kan också sanering ske via radonbrunn. Vill du veta mer om mätning och åtgärd? Besök avsnittet ”Ventilationsskolan” på Sotarportalen, via knappen nedan.

Läs mer om radon här

Hur kan vi hjälpa dig?

Under fliken Tips & Råd hittar du svar på många vanliga frågor. Vill du omboka din tid för sotning eller brandskyddskontroll – eller har du övriga frågor, fyll i nedanstående så återkommer vi till dig (vanligtvis inom 24 timmar).

Prata med vår kundtjänst

Du kan givetvis också ringa vår kundtjänst om dina frågor. Du når oss helgfria vardagar mellan 08.00 och 15.00 på tel 0171-272 10

kundtjänst Skorstensfejarmästare Ulf Öberg AB    (*) Skriv in ditt personnummer om du istället för vanlig brevkorrespondens vill ha fortsatta aviseringar och viktig information från oss via e-tjänsten Kivra.