Chatta med oss – se ikonen nere till höger

Toppbild
Chatta med sotare
Sotning och brandskyddskontroll är olika saker. Med sotning menas rengöring, medan brandskyddskontroll avser kontroll (myndighetstillsyn) som utförs av kommunens sotningsentreprenör.
Därför genomför en brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll - därför görs kontrollen

Vid brandskyddskontroll prövas anläggningens funktion och egenskaper utifrån brandskyddssynpunkt i syfte att upptäcka fel och brister som kan leda till skador vid brand. Brandskyddskontrollen får endast utföras av den som är utsedd av kommunen och som har behörighet att utföra brandskyddskontroll. Det är bara yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning som får utföra brandskyddskontrollen. Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand. Om det vid kontrollen upptäcks brister eller felaktigheter som innebär risk för annan olyckshändelse än brand ska den som utför kontrollen även påtala detta.

Vad kontrolleras vid en brandskyddskontroll?

Vad kontrolleras?

  • Sotbildning och beläggningar, skador eller förändringar av det tekniska utförandet, temperaturförhållanden, tryckförhållanden och täthet, samt drift och skötsel.
  • Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen samt taket och takskyddsanordningarna. Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla de delar av huset som skorstenen passerar.
  • Brandskyddskontrollen ska ske med intervall som MSB Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap har bestämt. Beroende på vilken anläggning du har – och hur den används – är intervallen 3 eller 6 år.
Ska du installera ny värmepanna. eldstad eller rökkanal måste du anmäla detta till kommunen

Installera ny anläggning?

Bygganmälan krävs för nyinstallation eller ändring. Ska du installera eller väsentligen ändra panna, eldstad eller rökkanal måste du anmäla detta till byggnadsnämnden i din kommun. Det är vanligt att byggnadsnämnden begär att en särskild installationskontroll ska utföras. Räddningstjänsten rekommenderar att du anlitar en SSR Godkänd besiktningsman för en sådan besiktning. Observera att du inte får elda innan du har fått ditt slutbesked från byggnadsnämnden.

SSR Godkänd Besiktning

Hur kan vi hjälpa dig?

Under fliken Tips & Råd hittar du svar på många vanliga frågor. Vill du omboka din tid för sotning eller brandskyddskontroll – eller har du övriga frågor, fyll i nedanstående så återkommer vi till dig (vanligtvis inom 24 timmar).

Prata med vår kundtjänst

Du kan givetvis också ringa vår kundtjänst om dina frågor. Du når oss helgfria vardagar mellan 08.00 och 15.00 på tel 0171-272 10

kundtjänst Skorstensfejarmästare Ulf Öberg AB    (*) Skriv in ditt personnummer om du istället för vanlig brevkorrespondens vill ha fortsatta aviseringar och viktig information från oss via e-tjänsten Kivra.