Skötsel

Det finns några enklare åtgärder som Du själv kan utföra för en bättre fungerande ventilation:

FILTER

 • Både till- och frånluftsfilter bör bytas minst 2 gånger per år.
 • Mellan filterbyten bör man t ex vid storstädning, dammsuga filtren rena.
 • Det är väldigt viktigt att filtren placeras på rätt sätt. Kontrollera skötselanvisningarna från leverantören.

FILTER (vid köksfläkt)

 • Fettfiltret sitter oftast under spiskåpan i ett plastgaller. Det kan också vara av metall och sitta i en ram.
 • Det är av flera orsaker viktigt att diska fettfiltret ofta. Först och främst för att förhindra att fettpartiklar lossnar från filtrets översida och ger fettansamling i imkanalen och där förorsakar brand. Men också för att det fett som filtret fångar upp, inte ska bli gammalt och börja lukta illa.
 • Handdiskmedel kan användas till alla typer av fettfilter. Maskindiskmedel däremot kan ge en viss missfärgning på filterramar av aluminium. OBS! Om inte fettfiltret rengörs föreligger brandrisk!

VÄRMEVÄXLARE

 • Värmeväxlaren bör rengöras 2 gånger per år med hjälp av varmt vatten och milt rengöringsmedel, använd duschen för bra resultat.
 • Var observant vid in- och urtagning av värmeväxlaren så att lamellerna ej skadas.
 • Värmeväxlaren skall sitta med pilen uppåt.

FLÄKTAR

 • Fläktarna bör rengöras 1 gång per år, vid rengöring måste fläktarna plockas ner.
 • Fläktarna rengörs med hjälp av t ex en liten borste.
 • Balansvikter får ej flyttas på vid rengöring. OBS! Vatten får ej spolas på fläktarna!

LUFTDON

 • Luftdon finns både inomhus och utomhus och bör rengöras 2 gånger per år.
 • Luftdonen kan rengöras genom att ta bort donet (drag rakt ut) och spola det med varmt vatten. OBS! Ändra ej donets inställning!

VÄRT ATT TÄNKA PÅ:

 • Håll reda på och följ skötsel- och bruksanvisningen till huset. Kom ihåg att lämna över den till nästa ägare.
 • Var noga med att följa leverantörens skötselanvisningar när du köpt ny utrustning.
 • Skriv upp vad som åtgärdats i systemet och när. Det kan hjälpa skorstensfejarmästaren eller reparatören om något går sönder.
 • Besiktiga husets ventilationssystem årligen.
Sitemap