Föroreningar inomhus

Föroreningar i luften finns dels som partikelformiga föroreningar, som tobaksrök, mineralfiber och dammkvalster. Dels som gasformiga föroreningar som koldioxid, formaldehyd och svaveldioxid. De partikelformiga föroreningarna kan hållas under kontroll med ventilationsfilter. Det skulle dock krävas mycket komplicerad apparatur att rena luften från gasformiga föroreningar.

Det enklaste sättet att hålla nere alla former av luftföroreningar inomhus är helt enkelt att byta luft i rummen regelbundet och ofta.

Var kommer föroreningarna ifrån?

De vanligaste föroreningskällorna i en bostad är:

  • material i byggnaden, inredningen och möbler
  • tobaksrökning
  • radon från marken eller byggnadsmaterialet
  • mikrobiologisk tillväxt som mögel och kvalster
  • öppen förbränning (från exempelvis gasspis)
  • rengöringsmedel och dylikt
  • matlagning
  • människor och djur
  • utifrån kommande föroreningar som trafikavgaser eller rök från omgivande industrianläggningar
Sitemap