Sprängbesiktning

Ska det utföras arbeten i ditt närområde som skapar vibrationer? Med sotarens sprängbesiktning – som utförs före och efter arbetena – får du ett vakande öga så att din kakelugn eller skorsten inte drabbas av eventuell sprickbildning.

Vid sprängning besiktigas normalt byggnader och andra anläggningar på berggrund inom 50 meter från sprängningsplatsen och inom 100 meter om grundläggningen är på lera. Det finns en svensk standard för alla byggnadstekniska besiktningar inom området och synande av rök- och avgaskanaler, eldstäder och skorstenar är en del av den.

Besiktningen definieras som syneförrättning och utförs alltså okulärt. Till viss del kan även optiska instrument användas, för att få en bättre blick i utrymmen som ögat inte uppfattar. Utöver okulär kontroll är det vanligt att täthetsprova anläggningen.

Sitemap