Installationsbesiktning

Med detta besiktningspaket från SSR GODKÄND får du ett kvitto på att din nya eldstad och skorsten har byggts på rätt sätt. Rätt, så att du under många år kan elda på ett säkert sätt. Rätt, så att du vet vad du har betalat för. Rätt, så att byggnadsnämnden vet att byggreglerna har följts. Och rätt så att röken inte slår ner hos grannen eller sugs tillbaka in i huset. Ja, att det helt enkelt blivit rätt på alla tänkbara sätt.

Det finns två sätt att göra rätt. Det ena är att bygga som vi alltid gjort i Sverige – med hjälp av hantverkskunnande och traditioner. Det kallar vi för att eldstaden och skorstenen har beprövade egenskaper. Det andra sättet är att köpa ett färdigt system eller färdiga komponenter som sätts samman till en eldstad eller skorsten. Dessa metoder har ett certifikat som visar egenskaperna. Vi inom sotningen säger då att eldstaden och skorstenen har bestyrkta egenskaper.

Sitemap