Hur ofta?

Det är kommunen som bestämmer hur ofta sotning ska göras. Intervallerna baseras på vilken typ av eldstad och bränsleslag som du använder.

ELDNING FASTBRÄNSLE:

  • Fastbränsleeldad värmepanna (ved, spannmål, flis, etc), som fungerar som huvudsaklig värmekälla = 2 ggr/år
  • Pellets, kakelugn, kamin, braskamin eller liknande eldstäder i småhus, som huvudsakligen värmer huset eller det rum som den är placerad i = 1 ggr/år
  • Används eldstaden mer sällan, så kallad trivseleldning, och inte som huvudsaklig värmekälla = vart tredje år

LÄTT ELDNINGSOLJA:

  • För värmepanna vars märkeffekt är högst 60 kw (gäller de flesta småhus) = 1 ggr/år
  • För värmepanna vars märkeffekt överstiger 60 kw = 2 ggr/år
  • Om värmepannan, rökkanalen och tillhörande eldningsapparat har en konstruktion som ur brandskyddssynpunkt medför varaktig effektiv förbränning = vartannat år
  . Se mer om eldning via MSB på YouTube, Elda rätt i din eldstad!
Sitemap