Att elda med pellets

Pellets tillverkas helt utan tillsatser och är ett bränsle som förbränns i små mängder under hög temperatur. Något som minskar utsläppen och belastningen på miljön. Pellets är ett mycket energirikt bränsle. En dryg liter värmer vintertid upp en normalstor villa under en timme.

Pellets är en bra lösning för villaägare med en olje- eller kombipanna i källaren, men det finns också nya pannor som är speciellt konstruerade för pelletseldning. Väljer du att ha kvar din gamla oljepanna byter du helt enkelt ut oljebrännaren mot en pelletsbrännare. En sådan kostar 15 000-25 000 kronor och till det kommer kostnader för installationsarbeten. Även husägare som satsat på vedeldning med en bra panna och ackumulatortank kan lätt gå över till eldning med pellets. Det finns flera olika lösningar för hur pannan kan byggas om och kostnaden blir ofta låg. Tänk bara på att pellets har betydligt högre värmevärde än vanlig ved.

Att kombinera energikällorna

Inte ens i hus med direktverkande el är eldning med pellets en omöjlighet. Lösningen heter då pelletskamin. Med en central placering i ett hus kan kaminen ersätta cirka 90 procent av uppvärmningselen medan varmvattnet värms som tidigare. Flera kaminer har termostatdrift som gör det möjligt att ställa in önskad temperatur. Den hålls så länge det finns pellets i magasinet.

Mycket sköter sig självt

Att elda med pellets är bekvämt. När utrustning och pellets är på plats sköter sig mycket automatiskt. Brännaren skruvar in pellets från bränslelagret till ett litet mellanlager varifrån en skruv för in bränslet i brännaren. Pelletsbrännaren behöver göras ren ungefär en gång i månaden och askan måste tömmas varje vecka. Dessutom får man förstås se till att det finns pellets i lagret.

Att köpa pellets

Det företag som installerar din utrustning eller pelletsleverantören kan informera om doseringen. Inköpen av pellets kan gå till på olika sätt. Det går att köpa bränslet i lös vikt hos tillverkaren men vanligt är att villaägare får pellets levererat i storsäckar eller med bulkbil. För att ersätta en kubikmeter olja krävs ungefär tre kubikmeter pellets så det är en fördel om huset har ett rejält pannrum eller något annat utrymme som passar som lager.

Tänk på:

  • Ta alltid kontakt med skorstensfejarmästaren innan du gör installationer för att elda med pellets.
  • Köp alltid P-märkta pelletsbrännare och pelletskaminer. P-märkningen görs av Sveriges provnings- och forskningsinstitut som ställer hårda krav både när det gäller säkerhet, verkningsgrad och miljöfarliga utsläpp.
  • En pelletseldad panna bör installeras till en ackumulatortank.
  • Glöm inte säkerheten. Pellets är ett extremt torrt bränsle vilket är en utmärkt förutsättning för glödbränder.
Sitemap