Sotning

Avgifter för sotning och brandskyddskontroll för Enköping och Håbo.

Taxan revideras enligt cirkulär från SKL 1 juli varje år efter beslut från förbundsdirektionen. Prislista

Vi återkommer till dig inom 24 tim helgfria vardagar – men vanligen redan samma dag. Kryssa för ditt ärende, så kan vi hantera din fråga snabbare.


    SotningVentilationsrensningBrandskyddskontrollBesiktning

    Sitemap