Hur ofta?

Så här ser intervallen ut för brandskyddskontroll, för de vanligaste objekten i småhus:

Värmepannor
  • Eldning med fasta bränslen, t ex ved, pellets eller flis: 3 år
  • Eldning med olja eller gas: 6 år
Köksspisar
  • Eldning med fasta bränslen: 3 år
  • Eldning i mycket begränsad omfattning (ej för uppvärmning eller matlagning): 6 år
  • Eldstaden är belägen i ett fritidshus: 6 år
Lokaleldstäder
  • För lokaleldstäder som utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme i vilket den är uppställd: 3 år
  • För lokaleldstäder som inte utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme i vilket den är uppställd: 6 år
  • Eldstaden är belägen i ett fritidshus: 6 år
Avgifter Avgifterna för sotning och brandskyddskontroll baseras på den taxa som din kommun har beslutat. Genom att planera arbetet så att ett område görs klart åt gången, hålls kostnaderna per besök nere. Det är därför som du själv inte kan, till samma låga kostnad, bestämma dag och tid för sotarens besök.   . Se mer om eldning via MSB på YouTube, Elda rätt i din eldstad
Sitemap